Duits abortus-debat

BONN, 21 sept. - Het touwtrekken om een nieuwe Duitse abortuswetgeving is volop begonnen nu na de FDP en de oppositionele SPD ook de grootste regerings

partij, de CDU-CSU, met twee wetsvoorstellen is gekomen. Die christen-democratische voorstellen sluiten aan bij de in West-Duitsland bestaande praktijk, namelijk dat abortus alleen mag bij een medische of sociaal-psychologische indicatie. Zij zouden een radicaal einde maken aan de nu in Oost-Duitsland nog geldende “Fristenlösung”, waarbij de vrouw in de eerste drie maanden van de zwangerschap zelf over abortus kan beslissen.

Deze week heeft de Bondsdag een eerste debat aan een nieuwe wettelijke regeling gewijd. Zoals de stand van zaken nu is, bestaat de mogelijkheid dat de SPD en de FDP, gesteund door kleinere fracties als de PDS en Bündnis '90 alsook enkele tientallen CDU-ers in de komende maanden een meerderheid zullen krijgen. De SPD staat ten naaste bij het bestaande Oostduitse model voor, de FDP wil weliswaar het uiteindelijke beslissingsrecht aan de vrouw laten maar dat koppelen aan een voorafgaand verplicht medisch beraad.

De flink verdeelde CDU-CSU-fractie in de Bondsdag leek deze week aanvankelijk met vier wetsvoorstellen te zullen komen. Een groep van circa veertig leden, onder wie vice-fractieleider Geissler en Bondsdagpresidente Rita Süssmuth, voelde eigenlijk het meest voor een voorstel als dat van de FDP. Daarop dreigde CSU-voorzitter Waigel (minister van financiën) dat de Beierse zusterpartij van de CDU dan met een veel stricter eigen voorstel zou komen. Kanselier Kohl moest toen in het felle debat in de grootste regeringsfractie tussenbeide komen om deze beide groepen weer in het gelid te krijgen.