Dr. C.J.H. Midden (41) is door het college van ...

Dr. C.J.H. Midden (41) is door het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven per 1 oktober benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen voor het vakbebied cultuur en techniek.