Desseaux boekt lagere jaarwinst

Tapijtfabriek H. Desseaux uit Oss behaalde over het per eind juni geëindigde boekjaar 1990-1991 een bedrijfsresultaat van 23,3 miljoen gulden tegen vorig jaar 22,8 miljoen gulden.

De winst na belasting daalde van 14,4 miljoen gulden tot 13,7 miljoen gulden. De winst per aandeel kwam uit op 5,42 gulden tegen 5,92 gulden in het voorgaande boekjaar. De omzet steeg het afgelopen boekjaar van 299 miljoen tot 442 miljoen gulden. Deze stijging werd mede veroorzaakt door de verwerving van Ossfloor en Weston.

Het jaarverslag verschijnt op 25 oktober. De directie stelt voor een onveranderd contant dividend uit te keren van 2,30 gulden per aandeel.