Debat over plan-Simons niet op tv

DEN HAAG, 21 SEPT. Het had weer een mooi stukje televisie kunnen worden, een twistgesprek morgenmiddag voor de camera's van Het Capitool tussen drs. J.H. Simons, staatssecretaris voor volksgezondheid, en dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO. De eindredactie van het wekelijkse programma zag wel wat in het "openbare debat' over de gevolgen van de kabinetsplannen met de gezondheidszorg, door Rinnooy Kan in de afgelopen weken van ongezouten en volgens Simons feitelijk onjuiste kritiek voorzien.

De spannende twee-akter die minister van financiën Kok en FNV-voorzitter Stekelenburg twee weken geleden opvoerden in Het Capitool had een veel bekeken opvolger kunnen krijgen. Maar Rinnooy Kan voelde er niks voor om nationwide te gaan. Zijn harde kritiek op de stelselwijziging had hij wereldkundig gemaakt tijdens een persconferentie voor sociaal-economische journalisten en voor hetzelfde forum wil hij nu de degens kruisen met Simons, zegt woordvoerder N. Beemsterboer van het VNO. Hij raadde Rinnooy Kan af om Het Capitool als forum voor het publieke debat te gebruiken, “omdat "openbaar' een bredere strekking heeft dan Het Capitool”. De VNO-voorzitter nam het advies van zijn woordvoerder over.

“Het is misschien een zeer formeel standpunt, maar naar alle media toe vonden we het beter. Ik wilde het niet weggeven aan één medium nadat de bal tijdens een persconferentie aan het rollen is gegaan. Ook in een openbaar debat moet de zaal mee kunnen doen”, aldus Beemsterboer. Hij voegt eraan toe dat het onderwerp stelselwijziging niet is geschikt voor tv, een opvatting die door de eindredactie van Het Capitool wordt bestreden.

Simons vindt het jammer dat hij zijn verhaal niet op televisie kwijt kan, dat hij niet op de buis kan vertellen dat Rinnooy Kan de bevolking ten onrechte de stuipen op het lijf heeft gejaagd door te verkondigen dat nagenoeg alle inkomenscategorieën er door de kabinetsplannen financieel op achteruit zullen gaan. Het was Simons niet slecht uitgekomen om het volk nog eens uit de doeken te doen wat "de burger in dit land' de komende jaren te wachten staat in de gezondheidszorg in het algemeen en met de ziektekostenverzekering in het bijzonder. Er bestaat toch al zoveel onduidelijkheid over het ingewikkelde "plan-Simons'.

Tijd en plaats van het debat staan intussen vast: beide heren, die elkaar doorgaans tutoyeren, treffen elkaar donderdagmiddag 3 oktober om 14.00 uur in de sociëteit De Witte in Den Haag. Het Capitool gooit het morgen noodgedwongen over een andere boeg: er wordt gediscussieerd over het recht van kinderen om te weten wie hun ouders zijn. “Jammer”, zegt eindredacteur Verbakel. “We hadden het debat graag gehad.”

Premier Lubbers liet gisteren na afloop van de ministerraad weten dat hij achter zijn staatssecretaris staat. Hij kan moeilijk anders, omdat het plan-Simons de steun heeft van het voltallige kabinet.