Z-Afrika maakt sterk rentree op kapitaalmarkt

BONN, 20 SEPT. Na zes jaar verbannen te zijn geweest van de internationale kapitaalmarkt is Zuid-Afrika weer helemaal terug. Voor de eerste uitgifte van een obligatielening sinds 1985 van 300 miljoen D-mark bestond gisteren zo veel belangstelling, dat het bedrag binnen enkele uren werd verhoogd tot 400 miljoen mark.

Dit heeft Deutsche Bank, Duitslands grootste bank, die als leider van het uitgifte-consortium optreedt, gisteren meegedeeld.

De obligatielening, uitgegeven tegen honderd procent en met een rente van 10,5 procent, betekent het einde van de financiële isolatie van Zuid-Afrika en luidt voor de komende jaren een reeks van staatsleningen van Pretoria in, zo is vernomen in Duitse bankkringen. Sommige deskundigen gaan er van uit dat Zuid-Afrika per jaar vier miljard dollar zal lenen.

De apartheidspolitiek van de Zuidafrikaanse regering heeft tot sancties van een groot aantal landen geleid. Een van die sancties was het sluiten van de kapitaalmarkten voor het land. Dat leidde tot sterke druk op de Zuidafrikaanse economie. Om daar onder uit te komen zal Zuid-Afrika nu veel geld moeten lenen. De mogelijkheden daarvoor zijn weer open doordat er vorig jaar een begin werd gemaakt met het afschaffen van de apartheidswetten.

Het besluit om het bedrag van de lening snel te verhogen was een gevolg van grote belangstelling uit vooral Duitsland en de Benelux-landen. Het is een bemoedigend teken dat Zuid-Afrika op de internationale kapitaalmarkt wordt geaccepteerd, aldus een handelaar. De Verenigde Staten en Canada, landen die voorop liepen bij het instellen van sancties tegen Zuid-Afrika, stellen zich voorlopig nog voorzichtig op.

Gerhard Croeser, directeur-generaal van het Zuidafrikaanse ministerie van financiën, liet weten dat de mogelijkheid om weer de internationale kapitaalmarkt op te gaan niet alleen is ontstaan door het vertrouwen in de toekomst en de financiële kracht van zijn land, maar ook door de politieke veranderingen van de laatste twee jaar. Buitenlands geld zal een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de groei van Zuid-Afrika, aldus de directeur-generaal.

Croeser zei verer dat Zuid-Afrika internationaal gezien zeer weinig leningen heeft uitstaan. De buitenlandse schuld bedraagt slechts 70,2 procent van wat het land jaarljks met zijn export verdient en de rente en aflossing van die schuld is nog geen twintig procent van het bruto nationaal produkt (de som van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten). (Reuter)