VS: nieuw Peace Corps voor ondernemers in Sovjet-Unie

MOSKOU, 20 SEPT. De Verenigde Staten hebben Sovjet-president Gorbatsjov aangeboden een Professional Peace Corps in het leven te roepen dat ondernemers opleidt in de Sovjet-Unie en hun de beginselen leert van de vrije markteconomie.

“Gorbatsjov was meteen verliefd op het idee, hij zat rechtop in zijn stoel en wilde er uitgebreid over praten”, zei de Amerikaanse minister van financiën, Nicholas Brady, die samen met voorzitter Alan Greenspan van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, een vierdaags bezoek brengt aan de Sovjet-Unie.

Gorbatsjov heeft volgens Brady zelfs al een gebouw in Moskou genoemd waar het instituut zou kunnen worden gevestigd. “De Sovjet-Unie heeft uitstekende ingenieurs, wiskundigen, musici en schakers. Maar het land beschikt niet over mensen met vaardigheden op terreinen als boekhouding, kostenberekening, management en marketing.” Het voorgestelde opleidingsinstituut zou daarin kunnen voorzien. Op de vraag hoe groot de Business School zou moeten zijn, antwoordde Brady: “Heel groot”. Hij zei ook dat president Bush “serieus overweegt” een campus in Moskou te stichten met steun van de Amerikaanse regering.

Volgens Brady zijn de VS bereid tot voedselhulp en andere humanitaire steun om de Sovjet-Unie door de winter te helpen. Het bedrag van 14,7 miljard dollar aan hulp dat de Sovjet-Unie deze week heeft gevraagd noemde hij echter “schrikwekkend hoog”. Ongeveer de helft daarvan zou in Sovjet-ogen moeten komen van de Europese Gemeenschap.

Dertig jaar geleden richtte president Kennedy een Peace Corps op waarbij vrijwilligers voor twee jaar werden ingezet voor scholing op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, handel, technologie in ontwikkelingslanden. Het corps groeide gaandeweg uit tot 10.000 vrijwilligers in 52 landen. (Reuter)