V & D wijst kritiek VVD over misbruik van WAO af

ROTTERDAM, 20 SEPT. De directie van Vroom en Dreesmann is “onaangenaam verrast” door “de suggestieve vragen van de heer Linschoten”. “Vragen zijn ons niet voorgelegd, maar zijn slechts gebaseerd op een verkeerd geïnterpreteerde passage in een krante-artikel”, aldus V & D.

Het bedrijf ontkent oneigenlijk gebruik gemaakt te hebben van de Ziektewet en de WAO als afvloeiingsregeling bij reorganisaties. VVD-Kamerlid Linschoten drong er gisteren in Kamervragen bij staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) op aan uit te zoeken of het warenhuisconcern misbruik had gemaakt van beide verzuimregelingen.

Sinds V & D op 1 januari 1989 de zogenoemde herpositionering startte, zijn meer dan 3000 personeelsleden bij verschillende reorganisaties betrokken geweest. Zij zijn voor het overgrote deel binnen of buiten de onderneming in een nieuwe functie geplaatst, zo verklaart de directie van de warenhuisketen. De uiteindelijke vermindering van het aantal werknemers bij V&D bedroeg in de afgelopen twee jaar ruim 1800. Voor slechts twaalf mensen is daadwerkelijk ontslag aangevraagd, aldus V&D.

Van de bij reorganisaties betrokken medewerkers kwamen er enkele tientallen in de WAO terecht. Niet als uitvloeisel van de reorganisatie, maar omdat zij al langdurig ziek waren en waarschijnlijk, ook zonder reorganisatie, in de WAO waren beland, aldus het bedrijf.

Per eind vorig jaar stonden bij V & D 549 volledig arbeidsongeschikten geregistreerd. Het betreft voor het het overgrote deel een groep die al vele jaren in de WAO zit, zo stelt de directie. Er zou daarom geen enkel verband zijn met de sinds 1989 doorgevoerde reorganisaties.

Misbruik van de ziektewet is volgens V en D al helemaal niet aan de orde. V & D is eigen risicodrager en moet gedurende het eerste jaar zelf de ziektewet-uitkering betalen.