Stijgende winst en emissie convertibles bij Frans Maas

De winst van de Venlose vervoersonderneming Frans Maas is in het eerste halfjaar van 1991 met ruim veertien procent gestegen tot 17,5 miljoen gulden (3,45 per aandeel) vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar.

Voor geheel 1991 verwacht de groep een winst die het niveau van 1990 (30,3 miljoen) zal overtreffen.

De omzet steeg met ruim vijftien procent tot 1,66 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat nam met elf procent toe tot 33,3 miljoen gulden. Om in de financieringsbehoefte te kunnen voldoen en om het garantievermogen te versterken zal in oktober voor 100 miljoen gulden aan achtergestelde, in aandelen converteerbare obligaties worden geëmitteerd. De onderneming maakte eerder dit jaar bekend niet aan een aandelenemissie te denken.