Stevige winstdaling treft Volker Stevin

Koninklijke Volker Stevin heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een aanzienlijke winstdaling geboekt.

De winst ging omlaag van 7,1 miljoen gulden (1,25 per aandeel) tot 5,6 miljoen gulden (0,95 per aandeel) vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar. De omzet op basis van de produktie bleef nagenoeg liggen op bijna 1,1 miljard gulden.

Het bestuur handhaaft de verwachting dat de winst over het gehele boekjaar tenminste het niveau van vorig jaar (32,7 miljoen gulden) kan evenaren.

Het bedrijfsresultaat is, ondanks de saneringskosten van een dochter in de Amerikaanse staat Florida, met 15 procent gestegen tot 16,6 miljoen gulden. Volgens Volker Stevin zal de produktie over geheel 1991 de 2,4 miljard gulden van vorig jaar enigszins overschrijden. De orderportefeuille was op 30 juni met 1,5 miljard gulden nagenoeg even groot als eind december.

De overdracht van de baggeractiviteiten aan HBG zal in de komende maanden kunnen worden gerealiseerd. De overdrachtsprijs wordt gedeeltelijk in aandelen KVS (circa 480.000 stuks) en gedeeltelijk in contanten voldaan.

Hierdoor zal de winst per aandeel kunnen toenemen van 6,04 gulden vorig jaar tot tenminste 6,65 gulden.

HBG heeft bijna zestig procent van KVS in handen en is van plan dit aandelenpakket af te stoten door herplaatsing via een bankensyndicaat.