Siemens: 100 miljoen verlies in O-Duitsland

ERFURT, 20 SEPT. Het Duitse elektronicaconcern Siemens rekent erop dat het in Oost-Duitsland in het lopende boekjaar, dat eindigt op 30 september, meer dan 100 miljoen mark verlies zal lijden. “Ook het volgende boekjaar rekenen we nog op rode cijfers”, zei de vice-president van Siemens, Heinrich von Pierer, gisteren tijdens een spreekbeurt in Erfurt.

Momenteel wordt in de Oostduitse Siemens-fabrieken veel werk verricht voor Westduitse zusterbedrijven. Dat brengt echter veel extra kosten met zich. Een werkgelegenheidsgarantie voor de 20.000 Siemens-arbeiders in de nieuwe deelstaten wilde Von Pierer daarom niet geven.

Volgens de vice-president is Siemens zijn de vooroordelen over de slechte arbeidsmoraal in Oost-Duitsland tot op heden niet bewaarheid. Kwaliteitscontroles hebben volgens Von Pierer uitgewezen dat het aantal fouten in de Westduitse fabrieken hoger ligt.

Von Pierer maakte in Erfurt tevens de overneming bekend van Elektromachinenbau-Instandhaltung Erfurt, een producent van elektromotoren en generatoren met 700 werknemers. Met deze acquisitie heeft Siemens de fase van bedrijfsovernemingen afgesloten. “Wat nu volgt is een periode van consolidatie.” Siemens heeft sinds de Duitse eenwording een jaar geleden in Oost-Duitsland nu elf produktievestigingen en een verkoop- en servicenet, waar in totaal 20.000 mensen werken. (DPA)