Ritzen bereid lesgeldverhoging te verzachten

DEN HAAG, 20 SEPT. Minister Ritzen (onderwijs) is bereid zijn plannen voor lesgeldverhogingen te herzien. De regeling die studiekosten compenseert zou voor diverse inkomensgroepen moeten worden uitgebreid. Voor welke groepen is nog onduidelijk.

Dit schrijven Ritzen en staatssecretaris Wallage in hun wekelijkse column in het blad van het ministerie. Beide bewindslieden schrijven dat de lesgeld verhogingen hard aankomen bij inkomensgroepen die niet in aanmerking komen voor een compensatie. “Wie dat zorgelijk vindt”, aldus Ritzen en Wallage, “moet niet pleiten voor een lager lesgeld, maar pleiten voor een optrekken van de grens waarop de overheid bijspringt. Daar is met ons altijd over te praten.”

Over de column ontstond gisteren enige verwarring. Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) meldde gisteren op grond van de column dat Ritzen bereid was om de inkomensgrens in de compenserende regeling op te trekken tot twee keer modaal. Ritzen en Wallage schreven in hun column ook: “Wie ziet wie er nu - qua inkomen - profiteert van de onderwijsuitgaven, ziet dat de groep van twee keer modaal en hoger veruit het meeste profijt heeft van onze (gemeenschappelijke) uitgaven. Hoge lesgelden zijn in zo'n situatie goed te verdedigen.” De voorlichtingsdienst van het ministerie heeft inmiddels in een officiële mededeling het ANP-bericht als “onjuist” gekwalificeerd. Wel bevestigt een woordvoerder dat een aanpassing van de inkomensgrenzen tot de mogelijkheden behoort.

Ritzen had al voor Prinsjesdag laten doorschemeren open te staan voor alternatieven voor de lesgeldverhogingen. Dat heeft bij de VVD tot vragen geleid. Onderwijsspecialist Franssen vroeg Ritzen “waarom een minister die eigen, nog niet eens gepresenteerde voorstellen al voor de presentatie ter discusie stelt, op deze wijze de Kamer tegemoet treedt”.

Inmiddels zijn de regeringspartijen CDA en PvdA met elkaar in onderhandeling over mogelijke alternatieven. In een reactie op de aangekondigde lesgeldverhogingen en de financiële straffen voor zittenblijvers zei het CDA afgelopen dinsdag daarbij de “de nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid van de school op breder terrein.” Concreet denken de christen-democraten aan mogelijkheden om niet de zittenblijver maar de school te beboeten voor vertraging in de studie. Verder denkt ook het CDA aan mogelijke aanpassingen van de tegemoetkoming in de studiekosten.

Gisteren zijn van diverse kanten acties aangekondigd tegen de bezuinigingsmaatregelen van minister Ritzen. Op 12 november, wanneer onderwijsbegroting in de Tweede Kamer wordt besproken, willen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de jongerenorganisaties van FNV en CNV op het Binnenhof demonstreren tegen onder meer de verhogingen van het lesgeld. Ook de ouderorganisaties wijzen de plannen af. Zij hebben zich echter niet over verdere acties uitgesproken. De onderwijsbonden zijn terughoudend met acties omdat ze ook al deelnemen aan protestacties tegen de ingrepen in de WAO en Ziektewet. Wel steunen ze de protesten van de LSVb en andere jongerenorganisaties. Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ondersteunt de acties van 12 november.