Rinnooy Kan beschimpt begroting

ROTTERDAM, 20 SEPT. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ondernemers (VNO), dr A.H.G. Rinnooy Kan is niet erg te spreken over de Miljoenennota 1992. “De daling van het financieringstekort is een van de weinige positieve punten”, zei Rinnooy Kan gisteren in een voordracht ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van de Duitse bank WestLB in Rotterdam. “Ik vind hem wel beter dan die van vorig jaar want dat was een gatenkaas.”

In een kleurrijk betoog hield hij zijn publiek van 40 topmensen uit het bedrijfsleven voor dat het regeringsbeleid zorgt dat “wat moet dalen stijgt en wat moet stijgen daalt”.

Stijgen doet de werkloosheid, de inflatie en de collectieve lastendruk terwijl het groeitempo van de economie en het aantal actieven in de beroepsbevolking daalt. Ook overheidsinvesteringen in het bedrijfsleven bleven achter, evenals een btw-verlaging die juist zo nuttig zou zijn geweest. Naast een aantal bekende punten van kritiek van het VNO, zoals de stijging van de staatsschuld en het plan Simons (“liever afstel dan uitstel”), besprak Rinnooy Kan ook een aantal nieuwe, "absurde beleidsmaatregelen' van de regering. Vooral de beoogde verkoop van schoolgebouwen door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap om gaten in het budget van minister Ritzen te dichten, moest het ontgelden. “Na de verkoop van het tafelzilver in de vorm van staatsdeelnemingen in bedrijven, brengt het kabinet nu ook het familiekristal op de markt”, spotte de VNO-voorzitter. Het centralisme van de (loon-)politiek noemde hij "buitengewoon mis'.

Rinnooy Kan zei dat de weg naar een veel gezondere situatie nu zeker open lag, “maar die wordt belemmerd door te weinig structurele maatregelen. Zaken als de verwachte loonkostenontwikkeling, de stijgende kosten van de gezondheidszorg en het trage invoeringstempo van maatregelen ten aanzien van Ziektewet en WAO: ik hou mijn hart vast.”