Protest tegen Duitse verpakkingsverordening

De verladersorganisatie EVO vraagt de Europese Commissie om de op handen zijnde Duitse verpakkingsverordening van tafel te krijgen.

Duitsland wil exporteurs verplichten om transportverpakkingen terug te nemen voor hergebruik of recycling.