Pensioenfonds Rabobank op ruim 3 mrd vermogen

Het vermogen van het pensioenfonds van de Rabobankorganisatie steeg in 1990 van 2,9 miljard tot 3,1 miljard gulden.

Het aantal deelnemers ging van 34.753 naar 35.930.

In vastrentende waarden was eind december ruim 2 miljard gulden belegd waarvan 500 miljoen gulden in obligaties.

Ultimo 1990 was 614 miljoen gulden in onroerend goed geïnvesteerd waarvan 336 miljoen rechtstreeks en 278 miljoen via deelnemingen en beleggingsfondsen.

Het in aandelen en converteerbare obligaties geïnvesteerde bedrag kwam ultimo 1990 uit op 267 miljoen gulden.