Ook in België acties tegen import vlees

ROTTERDAM, 20 SEPT. Na Franse veeboeren stellen nu ook Belgische veehouders zich teweer tegen vleesimporten uit Oosteuropese landen. Onder Nederlandse veeboeren is volgens landbouworganisaties nauwelijks sprake van onrust over marktverstoring door de import van Oosteuropees vee.

Gisteren vielen honderden Belgische boeren in Moeskroen drie vrachtwagens aan met vee dat volgens de lokale radio uit Oost-Europa afkomstig was. De boeren joegen tientallen runderen de straten in van het nabij Kortrijk gelegen stadje.

Frankrijk blokkeerde onlangs onder druk van de veeboeren een overeenkomst metTsjechoslowakije, Hongarije en Polen over vleesexport. De Franse minister van buitenlandse zaken Dumas beloofde de boerenorganisaties onlangs voor hun belangen op te komen bij de onderhandelingen over Oosteuropese vleesexporten naar de EG. De Franse houding leidde tot felle reacties van andere EG-landen en de Europese Commissie.

Volgens secretaris D. Duijzer van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) zijn bij de Nederlandse landbouworganisaties “geen alarmerende geluiden” van boeren gehoord over de Oosteuropese importen. Volgens gegevens van het Produktschap voor vee en vlees steeg vorig jaar als gevolg van veeimport uit de ex-DDR het aantal slachtingen plotseling met 60.000 (op een totaal van 1,1 miljoen). Tot enig protest van boeren heeft dit nooit geleid. De op export gerichte Nederlandse landbouw heeft ook helemaal geen belang bij het afsluiten van de grenzen.

Nederlandse boeren die rundvee voor de slachterij leveren hebben veelal een gemengd bedrijf. “Dus komen klappen in de rundvleessector minder hard aan,” aldus Duijzer. Toch moeten volgens hem de belangen van Nederlandse veehouders ook niet helemaal worden onderschat. Zo komt een kwart van het inkomen van melkveehouders uit de verkoop van vee aan het abattoir.

Veel meer zorgen maken de Nederlandse boerenorganisaties zich over het risico van de verspreiding van besmettelijke ziektes. Vorig jaar raakte Nederlands vee besmet met leucose (een bloedziekte) na de import van runderen uit de voormalige DDR. De boerenorganisaties hebben toen bij de EG aangedrongen op betere veterinaire controle. Volgens Duijzer hebben de Nederlandse boeren “nog niet alle vertrouwen” dat de controles ook werkelijk zijn verbeterd. “Hoe controleer je de grens tussen de Bondsrepubliek en de DDR? Dat is nu één land,” aldus de CBTB-secretaris.