Ontslag dreigt voor helft personeel Billiton Arnhem

ARNHEM, 20 SEPT. Bij de metallurgische industrie Billiton HMIB in Arnhem zal naar alle waarschijnlijk meer dan de helft van de 190 werknemers moeten worden ontslagen. Er is een onderzoek gaande binnen het bedrijf naar de toekomstmogelijkheden van afzonderlijke afdelingen. Zeker lijkt evenwel dat twee van de drie hoofdactiviteiten zullen worden afgestoten. Nederlands enige accommodatie voor accu-recycling zal daardoor ook verdwijnen. Het personeel is gisteren door de directie op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Billiton HMIB is een dochteronderneming van Billiton Nederland BV, waarvan de Koninklijke Shell grootaandeelhouder is. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 8 miljoen gulden en volgens woordvoerder A. van den Heuvel zijn de vooruitzichten voor dit jaar nog slechter. De drie hoofdactiviteiten van Billiton zijn het maken van metaalzouten, het smelten van tin en loodrecycling. De directie van het bedrijf denkt dat vooralsnog alleen de produktie van metaalzouten zelfstandig kan worden voortgezet. Het gaat daarbij voornamelijk om tinchloride voor de farmaceutische, de glas- en kunststofindustrie.

Het smelten van tin (jaarlijks wordt nu nog zo'n 4000 ton in Arnhem verwerkt) kan volgens Van den Heuvel eenvoudigweg niet meer concurrerend met derde wereld-landen worden gedaan. “We zijn uiterst somber over de voortzetting van deze activiteit”.

Maar ook de recycling van lood kan in Arnhem niet meer rendabel gebeuren, zo laat hij weten. Het bedrijf in Arnhem beschikt over de enige accu-recycling installatie van Nederland. De loodprijs is echter zo sterk gedaald en de installatie is toch nog zo “kleinschalig”, aldus Van den Heuvel, dat het proces niet lonend kan worden gemaakt. Helemaal niet nu voor continuering van die activiteiten zeker 35 miljoen gulden nodig zou zijn (ter verbetering van arbeidsomstandigheden en noodzakelijke milieuinvesteringen). Billiton is in gesprek met een buitenlands bedrijf, dat geïnteresseerd is in deze hoofdactiviteit. Volgens Van den Heuvel zal deze kandidaat echter alleen gebruik gaan maken van de huidige faciliteiten voor inzameling en opslag, maar zal de recycling zelf in het buitenland gaan gebeuren en zal de Nederlandse recyclinginstallatie dus gesloten worden. "De ministeries van EZ en VROM zien dit niet graag gebeuren, dat weten wij ook wel. En minister Alders is ook voorstander van een statiegeldregeling voor accu's, die wellicht een verbetering zou zijn. Maar voor het zover is, zijn we drie jaar verder en dan is het voor ons te laat", aldus Van den Heuvel.

De industriebond FNV heeft in een reactie op de mededelingen van de directie al laten weten zelfs te vrezen voor een volledige sluiting van Billiton HMIB. Van den Heuvel sluit ook dat niet uit: "Het is een van de opties." Het bedrijf denkt eind van dit jaar met definitieve plannen naar buiten te kunnen komen.