Nieuwe huisstijl van ABN Amro: groen-gele financiële speciaalzaken

ROTTERDAM, 20 SEPT. De 1.472 binnenlandse kantoren van de gefuseerde banken ABN en Amro worden vanaf volgende week als nieuwe speciaalzaken voor financiële diensten heropend. Op een enkel kantoor na zullen alle oude ABN- en Amro-kantoren vanaf maandag in de nieuwe huisstijl zijn aangekleed.

De bank presenteerde vanmorgen in een van haar nieuw aangeklede filialen in Bussum onderdelen van de nieuwe huisstijl. Bij het ontwerpen van het nieuwe gezicht van de bank is het ABN-groen en Amro-rood, evenals de beeldmerken van beide banken, verdwenen. Na deze zogeheten neutralisering zijn bepaalde karakteristieken van beide banken gecombineerd. Het meest in het oog springend zijn de manshoge groen-gele bakken waarin het "internationale' van de ABN en het "agressieve' van de Amro in lichtgevende wolkenkrabbers is samengebracht.

De introductie van de huisstijl heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Na de aanvankelijke mislukking met het ontwerp voor het nieuwe banklogo (de kleuren van het schild bleken al in een Zwitsers banklogo voor te komen) verbrak de bank de relatie met de Britse ontwerper Landor. Pas eind vorig jaar werd een oplossing gevonden voor het huisstijlprobleem Schoot, de ontwerpbureaus Eysink Smeets Business Consultants en BRS Premsela Vonk samenbracht.

De leiding van de bank heeft het personeel de afgelopen dagen via video-instructies en personeelsbezoeken geïnformeerd over de nieuwe huistijl en het tegelijkertijd geïntroduceerde nieuwe informatiesysteem PPS (produkt presentatie systeem). Zuilen met tal van folders staan in de verschillende kantoren opgesteld. Ze moeten zowel de klant als de bankmedewerker wegwijs maken in het bos van financiële diensten dat de nieuwe bank aanbiedt.

Vanaf maandag, als na een gezamelijk ontbijt tussen de nieuwe collega's van ABN en Amro het project Express (externe presentatie september) van start gaat, zal in vrijwel alle kantoren de nieuwe huisstijl zijn ingevoerd. De herinrichting van de kantoren heeft minder dan een maand tijd gekost. Bij de bliksemactie werkten 26 ploegen van ieder 3 man dagelijks 3 kantoren af.

De kosten van de invoering nieuwe huisstijl zijn gefinancierd uit het lopende budget dat is gereserveerd voor de realisering van de fusie. In totaal is daar 35 miljoen gulden voor uitgetrokken. Daarnaast is flink bezuinigd op advretentiekosten in de media. Aanstaande maandag begint een grootscheepse reclamecampagne op televisie en radio en in de dagbladen.