Maas en Schelde "in 2002 schoon en gezond'

DEN HAAG, 20 SEPT. Nederland en België moeten er voor zorgen dat de ernstig verontreinigde Maas en Schelde “zo spoedig mogelijk”, maar uiterlijk in het jaar 2002 “weer schoon en gezond” zijn. Dat staat in de door Nederland eenzijdig opgestelde, vertrouwelijke concept-tekst voor een bilateraal verdrag over beide rivieren. De tekst is vandaag openbaar gemaakt door de Belgische “groene” politieke partij Agalev.

Nederland is bereid, zo blijkt uit de reeds in april geschreven tekst, de schoonmaak van Maas en Schelde te koppelen aan de verruiming van de vaargeul van zee over de Westerschelde naar de Belgisch-Nederlandse grens. De kosten van deze verruiming - onder meer het opruimen van wrakken en het verdedigen van oevers - komen geheel voor rekening van België.

Over de zogeheten Waterverdragen tussen Nederland en België wordt al meer dan twintig jaar onderhandeld. In januari besloot de Haagse onderhandelingsdelegatie, onder leiding van oud-premier Biesheuvel, uit onvrede zelfstandig een tekst op te stellen en die aan de Belgen voor te leggen. De partijen zijn echter nog steeds niet tot een akkoord gekomen.

In de verdragstekst, waarop België (de nationale regering plus de gewestregeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel) nog altijd zegt te studeren, wordt indirect de mogelijkheid opengelaten voor de aanleg van nieuwe vaarwegen, zoals het Baalhoek-kanaal tussen Antwerpen en de Westerschelde. Natuur- en milieuorganisaties zijn hier fel tegen.

B. Biesheuvel, de leider van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, onderstreepte desgevraagd het “voorlopige” karakter van de door Nederland ingebrachte tekst. “Het is niet ons laatste woord”, aldus de vroegere premier. Hij hoopt binnen enkele weken weer met zijn “vrinden” uit België om de tafel te zitten.