Libanese ministers trekken ontslag in

BEIROET, 20 SEPT. Twee Libanese ministers die behoren tot de shi'itische Amalbeweging, Nabih Berri en Mohammed Baydoun, hebben gisteren hun ontslagaanvraag ingetrokken.

Ze kondigden eind vorige maand hun ontslag uit het kabinet aan uit protest tegen een bezoek van een Libanese regeringsdelegatie aan Libië. De shi'itische gemeenschap in Libanon leeft op gespannen voet met de Libiërs, sinds de toenmalige geestelijk leider van deze gemeenschap, imam Moussa Sadr, in 1978 op nooit opgehelderde manier in Libië verdween. De twee ministers waren bereid hun ontslag in te trekken nadat de Libanese regering had toegezegd de betrekkingen met Libië niet te normaliseren voordat de kwestie van de verdwenen imam is opgelost. (Reuter)