Kusverbod voor Chinese studenten

PEKING, 20 SEPT. Studenten aan de Universiteit van Peking mogen vanaf volgende maand niet meer zoenen, omhelzen of andere activiteiten in het openbaar ondernemen die “de publieke moraal ondermijnen”, zo heeft het bestuur van de universiteit aangekondigd. Hand in hand lopen of de armen om elkaars schouder slaan is ook uit den boze. Op overtreding van de lichamelijke verboden staan forse sancties variërend van "heropvoeding' tot geldboetes en vrijheidsstraffen.

Na het neerslaan van de democratische studentenbeweging in China, in juni 1989, verscherpten de communistische autoriteiten de strenge bepalingen ten aanzien van politiek en moraal. Met name de Universiteit van Peking, een van de centra van democratische acties, moest het daarna ontgelden. Eerstejaars studenten krijgen een jaar militaire training en indoctrinatie aan de militaire academie Shijiazhuang, buiten Peking, voordat ze aan hun studie kunnen beginnen.

“De meeste ouderejaars verafschuwen de nieuwe bepalingen”, aldus een anonieme student, “het disciplineren van de studenten die van de militaire academie komen is eenvoudiger, zij zijn er al aan gewend.” (Reuter)