Kok: alle EG-lidstaten nu al welkom in EMU

DEN HAAG, 20 SEPT. Minister Kok (financiën) wil om politiek-psychologische redenen EG-lidstaten die niet aan de normen voldoen, niet uitsluiten van de toekomstige Economische Monetaire Unie (EMU). Ze mogen wat hem betreft gewoon meedoen maar dan wordt hun zeggenschap, zolang ze bijvoorbeeld hun inflatie of hun staatsfinanciën niet op orde hebben, beperkt.

Kok maakte gisteren melding van deze gewijzigde aanpak tijdens een mondeling overleg met een kritische kamercommissie Europese Zaken. Hij moest daarbij erkennen dat hij de laatste maanden nauwelijks tijd had gehad voor de EMU-onderhandelingen als gevolg van de politieke problemen in eigen land.

Het "twee-snelheden-model', waarbij een aantal "sterke' landen verdere stappen zou zetten op weg naar monetaire eenwording (één Europese centrale bank, één Europese munt) terwijl de zwakkere landen vooralsnog uit de boot zouden vallen, stuit vooral bij die laatste categorie - in het bijzonder Italië maar ook Griekenland - op fel verzet. Kok geeft daarom nu de voorkeur aan wat in jargon heet het "derogatie-model': iedereen mag meedoen maar sommige landen worden van de rechten zoals verwoord in aantal specifieke toekomstige wetsartikelen ontheven.

Kok wil zijn nieuwe ideeën het komend weekeinde lanceren op de informele bijeenkomst van EG-ministers van financiën in Apeldoorn. Daarbij zullen ook de centrale bankiers (en de thesauriers-generaal, die nog vaker over de EMU vergaderen dan de ministers) aanwezig zijn. De bijeenkomst heeft plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EG in de tweede helft van 1991.

Vorige week maandag werd tijdens een bijeenkomst van ministers van financiën in Brussel de indruk gewekt dat Nederland ernaar streefde dat zes landen op eigen houtje over het begin van de EMU zouden kunnen beslissen. Kok wil dat misverstand in Apeldoorn de wereld uit helpen.