Kleinmetaal: daling in groei omzet, investeringen op peil

ROTTERDAM, 20 SEPT. De Metaalunie, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) verwacht dit jaar een daling van de omzetgroei ten opzichte van vorig jaar. Door een verminderde exportgroei, gevolg van een verslechterende concurrentiepositie, daalt de groei van 4,75 procent vorig jaar tot 3,25 procent. Vooral kleinere (tot 10 werknemers) en middelgrote bedrijven (tot 100) ondervinden hiervan de gevolgen, zo staat in het vrijdag verschenen jaarverslag over 1990.

De investeringen in gebouwen en transportmiddelen zullen volgend jaar stagneren door de verslechterde winsten en een tragere groei van de produktie. Uitzondering vormen de investeringen in machines en gereedschappen, die zullen toenemen. Het totale investeringsniveau blijft overigens hoog. Bij een aantrekkende economie zal er na 1992 weer meer worden geïnvesteerd.

De Metaalunie (waarbij 7.000 bedrijven zijn aangesloten) wijst op twee knelpunten, die de groeimogelijkheden kunnen beperken. Dat zijn het verdwijnen van de subsidie op loonkosten voor vernieuwend onderzoek (Instir) en arbeidsmarktknelpunten. Bovendien blijft het voor tal van functies moeilijk goede medewerkers te vinden.