Het veertje

Er was eens een pauw. Die was heel erg alleen. Op een dag ging ze eten zoeken.

Toen zag ze een mannetjespauw. Toen had ze afgesproken dat ze iedere dag kwam. Maar er was iets dat pijn deed. Dat was een veertje dat eruit moest.

De pauw ging weer naar de mannetjespauw. Toen opeens kwam er een windvlaag die twee veertjes meenam. Die veertjes gingen vrijen. Ze kregen twee pauwen: een kale pauw met één veertje en een mooie pauw.

Toen kwam er een windje. Dat blies het veertje weg.

    • Tessel Dekker