Henri van 't Hoff

In NRC Handelsblad van 5 september wijdt S.P.A. Gipman een artikel aan de serie postzegels met Nederlandse Nobelprijswinaars. Storend is dat hij spreekt over "Jacobus van 't Hoff' (Nobelprijs scheikunde 1901), terwijl diens werkelijke roepnaam niet Jacobus luidde, maar "Henri'. Zo werd hij aangesproken, zo ondertekende hij zijn brieven en het is onder deze voornaam dat hij zijn internationale faam verwierf (zie zijn biografie door E. Cohen, 1912). R. Kousbroek maakte reeds dezelfde fout in zijn artikelen over Van 't Hoff als filosoof in NRC Handelsblad 10-9-1982 en 23-11-1984 (gewijzigd in "Verbeeldingskracht en Wetenschap', 1984). Van 't Hoff werd Henri genoemd naar zijn tweede voornaam (Henricus), zoals bijvoorbeeld Geerten Gossaert-F.C. Gerretson Carel heette en niet Frederik Gerretson.

Een naslagwerkje als Nederland's Patriciaat, dat als hulpwetenschap informatie pretendeert te geven, vermag de onderzoeker niet verder te helpen. Een toevoeging als Jacobus Henricus (Henri) van 't Hoff wordt daar ongewenst geacht (N.P. jrg. 74, 1990). Overigens is zelfs hier boven alle portretfoto's de familienaam ook weer systematisch verhaspeld tot Van 't Hof met één f.

Het ware te wensen dat een groot Nederlands geleerde als de chemicus Van 't Hoff niet verder de geschiedenis in zal gaan als "Jacobus', maar onder zijn werkelijke (roep)naam: Henri.

    • Dr. D.J.H. van Elden