Helft Nederlanders geeft voorkeur aan vrijwilligersleger

UTRECHT, 10 SEPT. De helft van de Nederlandse bevolking geeft de voorkeur aan een vrijwilligersleger in Nederland. Van de dienstplichtigen is 62 procent voor een vrijwilligersleger en van de jongeren tussen 18 en 24 jaar 57 procent. Invoering van een algemene dienstplicht voor zowel jongens als meisjes vindt zo'n 65 procent een goed idee.

Dit blijkt uit een enquête van het NIPO onder ruim tweeduizend Nederlanders. Het in mei gehouden onderzoek is gedaan in opdracht van de 25-jarige VVDM en de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht. De uitkomsten zijn vanmorgen bekendgemaakt in Rotterdam op de conferentie “Dienstplicht: zin, tegenzin en toekomst”.

In de voorkeur van de bevolking voor een vrijwilligersleger is een duidelijke verschuiving te zien. In 1989 had de dienstplicht nog de voorkeur (49 procent tegen 36 procent voor een vrijwilligersleger), terwijl in 1990 de percentages gelijk waren. De onderzoekers spreken van “een veelzeggende trend die de teneur weerspiegelt van het debat zoals dat in politieke kring wordt gevoerd”.

Minister Ter Beek van defensie installeert binnenkort de Commissie Dienstplicht die binnen een jaar moet adviseren over het afschaffen dan wel verder verkorten van de dienstplicht. Van de bevolking is 60 procent het eens met de stelling dat jongens met steeds meer tegenzin de dienstplicht vervullen, maar vindt eenzelfde percentage dat het normaal is om in dienst te gaan.