Hagen wil constructieve dialoog met Nedlloyd

ROTTERDAM, 20 SEPT. De Noor Torstein Hagen heeft zijn belang in Nedlloyd uitgebreid. Bovendien is de grootaandeelhouder nu bereid alsnog de jaarrekening van de transportonderneming goed te keuren. Hagen heeft dat gisteren bekend gemaakt.

Hagen breidde zijn aandeel in het bedrijf uit van 23 procent tot 27 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

In een persbericht spreekt hij over een “constructieve” dialoog tussen de nieuwe aandeelhouderscommissie en de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij constateert bovendien dat de onderneming een deel van zijn aanbevelingen heeft opgevolgd en een aantal belangen heeft afgestoten. Nedlloyd heeft zijn belang in chartermaatschappij Transavia verkocht evenals dochter Nedlloyd Energy.

Op de aandeelhoudersvergadering van Nedlloyd eind mei weigerde Hagen de jaarrekening goed te keuren uit protest tegen de weigering van de Nedlloyd-top Hagen toe te laten tot de raad van commissarissen. Hagen ambieert een bestuurszetel bij Nedlloyd omdat de Rotterdamse onderneming in zijn ogen een verkeerd beleid voert.

Ook al slaagde Hagen er dit voorjaar niet in een bestuurszetel te verwerven, wel wist hij medestanders te verwerven in de aandeelhouderscommissie die de stem van de aandeelhouders vertolkt bij de keuze van de commissarissen. Bij Nedlloyd zijn twee commissariaten vacant.

"Shipping doctor' Hagen probeert de Nedlloyd-top ervan te overtuigen dat het concern alleen een serieuze kans maakt te overleven als een door hem ontworpen herstructurering wordt doorgevoerd. Hagen bepleit een terugkeer tot de oorspronkelijke activiteiten, te weten zeetransport en wegvervoer.

Met Nedlloyd gaat het al sinds 1987 niet zo best. Eind 1987 kondigde de onderneming een eenmalig verlies van 900 miljoen gulden aan, veroorzaakt door de afwaardering van zeeschepen en booreenheden. In 1988 werd op last van de aandeelhouders een voorgenomen emmisse van 175 miljoen gulden cumulatief preferente aandelen ingetrokken. In 1989 betaalde het concern volgens scheepvaartdeskundigen 300 miljoen teveel voor 7 containerschepen die samen een waarde van 1 miljard gulden vergenwoordigen. Over 1990 kwam het verlies op 148 miljoen gulden, inclusief een boekwinst van 90 miljoen gulden. Dit voorjaar trad Jhr. mr. F.O.J. Sickinghe af als commissaris van Nedlloyd omdat hij geen verantwoordelijkheid meer wenste te dragen voor het door Nedlloyd gevoerde beleid.