Foto: In de Biesbosch peilt de bioloog B. Nolet ...

Foto: In de Biesbosch peilt de bioloog B. Nolet met een richtantenne een bever. Hierdoor krijgt hij een indruk van de activiteiten van de uitgezette bevers.

Van de 23 dieren die zijn uitgezet hebben er nog zes een functionerende zender. Nolet onderzoekt de invloed van de bevers op de oevervegetatie, de populatiegrootte en de omvang van hun territorium. Tot nu toe zijn er 10 uitgezette bevers overleden aan infectieziektes en stress. (Foto Martijn de Jonge)