Fonds: loongrens bij 54.400 gulden

DEN HAAG, 20 SEPT. De loongrens voor de wettelijke ziekenfondsverzekering moet opgetrokken worden van 52.300 naar 54.400 gulden. Dat staat in een advies aan het kabinet dat volgende week in de Ziekenfondsraad wordt besproken.

Het maximum premiedagloon, het bedrag waarover maximaal premie is verschuldigd, moet volgens de raad worden verhoogd van 171 naar 178 gulden per dag. De raad is tot het advies gekomen op grond van de ontwikkeling van het loonindexcijfer over de periode 31 juli 1990 tot en met 31 juli van dit jaar.

De Ziekenfondsraad zal de regering vragen de nieuwe bedragen zo snel mogelijk vast te stellen, in elk geval voor 1 november.