Dru (kachels) naar Wolters Schaberg

ROTTERDAM, 20 SEPT. Investeringsmaatschappij Wolters Schaberg wil een deel van de metaalverwerkende bedrijven van Internatio-Müller overnemen, waaronder kachelproducent Dru in Ulft. De ondernemingen hebben gisteren bekend gemaakt dat de onderhandelingen over de overneming zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Behalve Dru heeft Wolters Schaberg interesse getoond in verschillende verkoopmaatschappijen die de produkten van Dru aan de man brengen. Het gaat om VIM in Ulft, de Ampro Handelsonderneming in Breukelen, Amalga in het Belgische Schoten en het Britse Drugasar. De Etna, een "zusterbedrijf' van Dru dat is gespecialiseerd in keukenapparatuur, is geen onderwerp van gesprek. Over de verkoopprijs en een mogelijke datum waarop de transactie gestalte moet krijgen, bestaat nog geen duidelijkheid.

De verkoop van Dru en de bijbehorende verkooporganisatie past in het streven van Internatio zich terug te trekken op een beperkt aantal kernactiviteiten. IM wil zich gaan richten op technische installatie en handel. Een snelle afslanking van het concern werd dit voorjaar bepleit in een rapport van ABN Amro. Mits IM snel zelf de helft van zijn dochterondernemingen verkoopt en snijdt in de top van de onderneming, kan het bedrijf zelfstandig blijven voortbestaan, concludeerde de bank. Op basis van het rapport werden fusiebesprekingen tussen tussen Internatio en handelshuis Hagemeyer afgebroken.

IM zal alle belangen verkopen, behale de bedrijven in de installatiesector en de medicijnenhandel Interpharm. Die dochters staan voor ruim de helft van het zichtbaar vermogen van 437 miljoen in de boeken en zullen naar verwachting 200 miljoen opleveren. Daarnaast komt nog 50 miljoen aan werkkapitaal vrij. Met die gelden zal IM in de installatiesector en medicijnenhandel investeren.