Doventolk stal show bij presentatie troonrede

De Troonrede kon live worden gevolgd op de tv-zenders Nederland 2 en 3. Op 2 kreeg de koningin gezelschap van een in wit satijn uitgedost elfje met blonde krullen dat druk gebarend het beeld beheerste: doventolk Corline Koolhof. Ofschoon langs elektronische weg ongeveer de helft verkleind ten opzichte van Hare Majesteit, stal zij onbetwist de show. Groter contrast tussen haar expressieve presentatie en de aan de kleurloze tekst aangepaste voordracht van de vorstin was nauwelijks denkbaar.

Volgens de NOS bedroeg de kijkdichtheid op Nederland 2 vijf procent en op Nederland 3 acht procent, respectievelijk 620.000 en 1.100.000 kijkers. Medische deskundigen schatten het aantal op een tv-tolk aangewezen doven en slechthorenden op maximaal 60.000. Derhalve betekende voor ten minste negentig procent van de kijkers naar Nederland 2 de doventolk een overbodige toevoeging.

Of kreeg het stijve televisie-ritueel door deze zorg voor een gehandicapte minderheid een emotionele meerwaarde? Iets dergelijks had dan tot uitdrukking moeten komen in een ten opzichte van Nederland 3 verhoogd waarderingscijfer. Het omgekeerde bleek het geval. Op Nederland 2 oogstte de Troonrede een opvallend lagere waardering (6.6 naast 7.2 op 3).

De conclusie moet zijn dat meer dan een half miljoen niet-gehoorgestoorde Nederlanders zich verlekkerd bleef stoten aan de "ontwijding' van het beeld van Hare Majesteit door een hulpverleenster. Naar de mening van onze Hilversumse zegsman getuigt de negatieve kijkersreactie van intolerantie, aangezien men vrijelijk kon schakelen naar het slechts één vingertip verwijderde, onbezoedelde Nederland 3.

Een blijmoediger inschatting is, dat de publieke sympathie voor onze constitutionele monarchie positief werd beïnvloed door een variant op het aloude spel van blindemannetje, als nieuwe vorm van tv-amusement.

    • Peter Hofstede