Doorbraak bereikt over kiesstelsel Cambodja

NEW YORK, 20 SEPT. De Cambodjaanse regering en de gezamenlijke verzetsgroepen zijn het gisteren eens geworden over een kiesstelsel voor de verkiezingen die overeenkomstig een vredesplan van de Verenigde Naties moeten worden gehouden in het land. Dit hebben diplomaten bij de VN gisteren gezegd.

Hiermee is opnieuw een belangrijk struikelblok uit de weg geruimd op de moeizame weg naar vrede in Cambodja, dat al twaalf jaar door een burgeroorlog wordt verscheurd. De diplomaten stelden dat een vredesakkoord tussen de partijen nu binnen bereik ligt. Dit zou kunnen worden bezegeld tijdens het vredesoverleg dat eind volgende maand in Parijs plaatsheeft.

Vertegenwoordigers van de Cambodjaanse regering en de verschillende guerrilla-groepen bereikten dank zij bemiddeling van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, Rafeeudin Ahmed in een New-Yorks hotel een compromis over het kiesstelsel.

Dit zal nu bestaan uit een mengvorm van het districtenstelsel en een stelsel van evenredige vertegenwoordiging door de districten aanzienlijk uit te breiden. De Cambodjaanse regering was krachtig voor het districtenstelsel, terwijl sommige verzetsgroepen met een verspreide aanhang vreesden dat ze daardor nergens een zetel zouden kunnen winnen. Zij hadden liever evenredige vertegenwoordiging. Beide zijden konden zich evenwel in het compromis van Ahmed vinden.

De bijdrage van Cambodja aan de Algemene Vergadering van de VN in New York zal volgende week worden uitgesproken door prins Norodom Sihanouk, leider van de Opperste Nationale Raad, waarvan verder ook vertegenwoordigers van de regering en het verzet deel uit maken. Formeel wordt de Cambodjaanse zetel bij de VN thans bekleed door de Opperste Nationale Raad.

Krachtens het plan van de Verenigde Naties zal na ondertekening van een vredesakoord een VN-vredesmacht naar Cambodja gaan om toe te zien op de naleving van het akkoord, in het bijzonder van de ontwapening van de verschillende partijen. Ook zullen civiele inspecteurs van de VN toezien op een goed verloop van de overgangsperiode, die moet worden afgerond met verkiezingen en de vorming van een nieuwe regering. (AP, Reuter)