Dollar verloor kracht

De Amerikaanse economie is in de afgelopen weten (6 t-m 19 september) weer volledig in de schijnwerpers gekomen, en dat ging ten koste van de dollar. In voorgaande weken was reeds twijfel ontstaan over de kracht van het herstel van de Amerikaanse economie.

Werkgelegenheidscijfers over augustus wezen op 6 september uit dat de werkgelegenheid weliswaar was toegenomen, maar in juli bleek de daling groter dan aanvankelijk bekend was gemaakt. Die dag verloor de dollar in New York aan kracht door een combinatie van een grote verkooporder en opmerkingen van topadviseur Boskin, dat de geldgroei toch wel erg mager was. In de dagen daarna gleed de Amerikaanse munt geleidelijk aan verder weg in afwachting van cijfers over producenten- en consumentenprijzen en detailhandelsverkopen. De markt verwachtte een disconto- en Fed.Fundsverlaging, indien de gegevens zouden wijzen op een gebrek aan kracht van de economie. Dat deden ze inderdaad en de Amerikaanse centrale bank verlaagde daarop haar tarieven langs de verwachte lijnen: disconto 0,5 procentpunt omlaag naar 5 procent en Fed Funds 0,25 procent omlaag naar 5,25 procent. Normaal gesproken mocht daarop een sterkere dollar worden verwacht, omdat een verdere renteverlaging niet waarschijnlijk was. Maar deze keer bestond de indruk dat de renteverlaging wellicht nog niet de laatste zou zijn. Bovendien was het renteverschil met de EMS-landen nu wel erg groot geworden, terwijl bovendien door sommigen niet wordt uitgesloten, dat de Deutsche Bundesbank in het najaar nogmaals de rente zou verhogen. Vanaf afgelopen woensdag wist de dollar iets van de opgelopen schade goed te maken, maar een fors herstel lijkt er voorlopig niet in te zitten.

De Japanse Yen kon niet van de dollarzwakte profiteren, omdat de markten ook een rentedaling in Japan verwachten. Gouverneur Mieno van de Bank of Japan hield weliswaar de boot af, maar dat is nu eenmaal gebruikelijk. De verlaging van de daggeldrente tot beneden 7 procent gaf de handelaren de indruk, dat het Japanse disconto spoedig verlaagd wordt.

Het Pond Sterling is onder druk gekomen door de verwachting dat spoedig verdere renteverlaging zal plaatsvinden. Hoewel vorige renteverlagingen niet ten kosten van Sterling zijn gegaan, kan zo'n stap nu wel repercussies hebben. Indien er geen verkiezingen in het najaar plaatsvinden, zou het politieke risico van Pondenbeleggingen kunnen toenemen, terwijl voorts de Britse rentetarieven wel erg dicht in de buurt van de Duitse zouden kunnen komen.

De Spaanse Peseta bleef ook in de afgelopen weken de sterkste EMS valuta, hoewel de afstand tot de zwakste munt, de Franse franc, wat afnam. De relatieve verzwakking van de Peseta had te maken met de verwachting omtrent een renteverlaging, die zou kunne volgen op gunstige inflatiecijfers. De inflatie over augustus bleek echter onveranderd ten opzichte van juli en de Spaanse centrale bank liet de rentetarieven onveranderd.

Bron: Rabobank Nederland-Directoraat Financiële Markten