Curaçao wil streven naar aparte status

WILLEMSTAD, 20 SEPT. Curaçao wil een aparte status binnen het Koninkrijk. Dat heeft de eilandsraad besloten. De raad stelt met nadruk dat Curaçao nog geen gebruik wenst te maken van het recht op zelfbeschikking. Begin volgend jaar kan de Curaçaose bevolking zich in een referendum uitspreken over de aparte status.

Nederland heeft een ontwikkeling als deze altijd angstvallig getracht te voorkomen, omdat het zou leiden tot desintegratie van de Antillen. Het besluit van de Curaçaose Eilandsraad wordt gemotiveerd door te wijzen op de mislukte pogingen om de Antillen te herstructureren na het uittreden van Aruba in 1986. De vijf politieke partijen van Curaçao bereikten in augustus vorig jaar al een akkoord om het idee van een "Antillen van vijf' te laten varen. Zij vrezen dat de andere eilanden de ontwikkeling van Curaçao vertragen.

Oud-premier Don Martina, die tot voor kort gepleit heeft voor behoud van staatkundige banden met Bonaire en de Bovenwindse Eilanden, riep op tot de formulering van een eigen grondwet voor Curaçao. Gedeputeerde Dito Mendes de Gouveia, die belast is met staatkundige aangelegenheden en economische ontwikkeling, verwacht dat het eiland zich met een autonome positie beter kan manifesteren op de internationale markt.

Eerder deze maand heeft Bonaire tevergeefs geprobeerd de vijf eilanden op één lijn te brengen. Op dit eiland zal minister Hirsch Ballin van Antilliaanse en Arubaanse Zaken op 20 oktober een nieuwe "verzoeningspoging' doen, tijdens een conferentie met vertegenwoordigers van de Antilliaanse eilanden. De Curaçaose partijen hebben door hun unanieme stellingname echter al getoond dat er weinig kans bestaat op inschikkelijkheid van hun kant.