Bush: geen massale operatie tegen Irak

WASHINGTON-NEW YORK, 20 . De Amerikaanse president George Bush zal geen nieuwe, massale oorlogsinspanning ondernemen om Irak te dwingen resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na te leven. Maar Bagdad “moet zich niet vergissen in zijn vastbeslotenheid” naleving van de resoluties af te dwingen, zei hij gisteren.

Bush had de dag te voren gezegd dat hij genoeg had van de Iraakse president Saddam Hussein en dat hij bereid was Amerikaanse vliegtuigen naar het gebied terug te sturen om VN-inspecteurs te begeleiden die door de Iraakse autoriteiten worden belemmerd in hun speurtocht naar massa-vernietigingswapens. Maar, zei hij gisteren, dat betekende niet dat hij van plan was een "Zoon van Desert Storm” operatie op te zetten in het Golfgebied. “Om de zorgen van Amerika weg te nemen, zeg ik dat we niet praten over massale troepenbewegingen (..) Waarover we praten is, zo nodig, (VN-)helikopters te begeleiden met wat krachtsvertoon in de lucht.” Het Pentagon spande zich in geruchten over een nieuwe gevechtsronde de grond in te boren met de mededeling dat “geen troepen in beweging zijn. Niemand gaat ergens heen.”

Irak zelf heeft nog niet geageerd op de waarschuwingen van Bush. De krant Al-Jumhouriya beschuldigdigde Bush ervan de oorlogstrom te slaan, maar Iraakse leiders zwegen.

Bagdad zweeg ook over het formele besluit van de Veiligheidsraad Irak toestemming te geven zes maanden lang, onder strikte controle van de VN, olie te verkopen om levensmiddelen en medicijnen voor de in steeds grote ellende wegzakkende bevolking aan te schaffen. De raad nam met alleen de stem van Cuba tegen en bij onthouding door Jemen, de desbetreffende resolutie 712 aan. In resolutie 706 had de raad al in principe hiertoe besloten. Irak heeft zich bij herhaling uitgesproken tegen de voorwaarden waaronder het olie mag verkopen. (Reuter, AFP, AP)