Brief Deetman met kritiek op procedure Rekenkamer

DEN HAAG, 20 SEPT. Oud-minister van onderwijs W.J. Deetman heeft kritiek op de procedure van de Algemene Rekenkamer bij haar onderzoek naar de invoering van een financieringssysteem voor materiële kosten in het basisonderwijs (Londo-stelsel).

Op persoonlijke titel schrijft de huidige voorzitter van de Tweede Kamer aan F.G. Kordes, voorzitter van de Rekenkamer, dat het hem heeft "verwonderd' dat de drie destijds politiek verantwoordelijke bewindslieden niet eerder over het rapport zijn geïnformeerd dan de pers. “Het komt mij derhalve voor dat de door de Rekenkamer gevolgde procedures ten minste voor kritiek vatbaar zijn”, aldus Deetman.

De Rekenkamer schrijft in haar maandag gepubliceerde rapport dat minister Deetman de Tweede Kamer “niet op tijd en adequaat” heeft geïnformeerd over de moeilijkheden bij de invoering van het zogeheten Londo-stelsel. Behalve Deetman droegen ook staatssecretaris van Leijenhorst (1982-1986) en staatssecretaris Ginjaar-Maas (1986-1989) politieke verantwoordelijkheid voor het Londo-stelsel.

Een woordvoerder van de Rekenkamer zegt in een reactie dat in “dit geval precies dezelfde procedure is gevolgd als bij andere onderzoeken. De zittende bewindsman wordt eerst op de hoogte gesteld alvorens tot publikatie wordt overgegaan. Dat doen we al jaren, ook toen Deetman minister was.”

Deetman schrijft verder aan de Rekenkamer "aantekeningen' te plaatsen bij sommige van de bevindingen en het met sommige conclusies "oneens' te zijn. Hij weidt hier echter niet verder over uit.