Arnhem halveert aantal "shops' voor soft-drugs

ARNHEM, 20 SEPT. De gemeente Arnhem gaat het aantal in soft-drugs handelende koffieshops (soft-shops) drastisch beperken. Van de 43 soft-shops mag hooguit de helft blijven bestaan. Arnhem wil hiermee de overlast van het Duitse drugstoerisme aanpakken.

De Geldserse hoofdstad heeft, net als andere steden aan de grens, al jaren te maken met een grote toestroom van Duitse drugsgebruikers. Per dag steken honderden gebruikers de grens over om in Nederland verdovende middelen te "scoren'. Dit omdat in Nederland drugs aanzienlijk goedkoper zijn. Ook is het aanbod groter en de kwaliteit beter.

In een brief aan de exploitanten van de softshops deelt de gemeente nu mee dat de gedoogcriteria voor softshops streng worden aangescherpt. De shops worden gecontroleerd of hun aanwezigheid geen inbreuk is op het woon- en leefklimaat in de buurt, of de eigenaar geen crimineel verleden heeft, in hoeverre reclame voor softdrugs wordt gemaakt en of softdrugs worden verkocht aan jongeren onder de zestien.

In oktober maakt de gemeente een inventarisatie van koffieshops die niet aan de nieuwe aangescherpte eisen voldoen. Is dat het geval, dan volgt direct sluiting. Door de maatregel moet het grootste deel van de shops verdwijnen, hooguit twintig mogen blijven. “We hebben gekozen voor een snelle aanpak omdat anders zo'n afgekondigd beleid niet geloofwaardig is”, zegt R. Bout, Hoofd van Juridische Zaken van de gemeente Arnhem. “Het is niet de bedoeling het drugstoerisme uitgeroeid wordt, dat is niet haalbaar. Doelstelling is de overlast die het veroorzaakt inperken. In sommige buurten wordt de leefbaarheid te veel aangetast. Mensen zijn niet meer veilig, er is veel geweld. Daarbij komt dan nog de gewone overlast als lawaai, auto's die dubbelparkeren.”

Het beleid richt zich met name op de onhoudbare situatie in buurten waar de drugs-winkeltjes zich concentreren, te weten in Klarendal (15 shops) en aan de Hommelse weg (20 shops). In Klarendal leidde dit twee jaar geleden zelfs tot een harde actie van buurtbewoners. Toen werden een aantal shops en drugspanden bestormd.

In de Arnhem politiek leeft de angst dat na het opheffen van alle grenscontrole bij de eenwording van Europa, in 1992, de drugstoerisme onbeheersbaar zal worden. Men is bang dat het aantal buitenlandse bezoekers nog eens extra zal toenemen, omdat dan elke belemmering is verdwenen. Arnhem mag niet de drugsleverancier worden van heel het Roergebied, dat immers op slechts honderd kilometer afstand ligt.