Afnemend verlies Smit Internationale

Smit Internationale heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden van negen ton tegen 7,2 miljoen gulden verlies in de eerste zes maanden vorig jaar.

Voor belasting was het resultaat positief (met 0,5 miljoen gulden) tegen 6,5 miljoen negatief vorig jaar.

Volgens het bestuur is de verbetering voornamelijk te danken aan het goede resultaat bij de bevoorradingsactiviteiten van Smit-Lloyd. Ook de bergingsdivisie Smit-Tak behaalde een hogere winst. De havensleepdienstsector Smit Haven onderging een winstdaling mede onder invloed van de slepende arbeidsonrust in de Rotterdamse havens.

Rekening houdend met boekwinst van verkochte bedrijfsonderdelen verwacht het bestuur dat de groepswinst over 1991 de vorig jaar behaalde winst van 8 miljoen guldenzal overtreffen.