Aanslagen tegen Eta zwaar bestraft

MADRID, 20 sept. Twee Spaanse politiemensen zijn vandaag in Madrid ieder tot meer dan honderd jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij een reeks moordaanslagen op Baskische nationalisten.

De rechtbank acht bewezen dat commissaris José Amedo en hoofdinspecteur Michel Dominguez opdracht hebben gegeven aan Portugese huurlingen tot het vermoorden van minstens zes personen die verdacht werden van betrokkenheid bij de Baskische terreurbeweging ETA. De aanslagen werden uitgevoerd in Frankrijk en Spanje in februari 1986 en leidden niet tot de dood van de beoogde slachtoffers. Amedo en Dominguez hebben steeds ontkend dat zij de opdrachtgevers waren, maar zowel de getuigenis van de daders als een overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal pleitte tegen hun onschuld.

De rechtbank heeft de aanslagen behandeld als zes afzonderlijke delicten en heeft de beklaagden niet willen veroordelen wegens het lidmaatschap van een terroristische organisatie. De publieke aanklager beschouwt de twee poltiemensen echter als de spil in het netwerk van de GAL (Grupos Antiterroristas de Liberacion), een groep die in de jaren 1983-1986 drieëndertig aanslagen in Frankrijk en Spanje heeft uitgevoerd. Daarbij kwamen achtentwintig mensen om het leven.

Er bestaan aanwijzingen dat Amedo en Dominguez opdracht van hogerhand hebben gekregen voor het ontketenen van een "vuile oorlog' tegen ETA. Ook hiervoor is volgens de rechtbank echter geen sluitend bewijs. Zeker is wel, dat de twee beschikten over aanzienlijke sommen geld uit een geheim fonds van het ministerie van binnenlandse zaken. Volgens de regering kunnen hierover om redenen van staatsveiligheid geen nadere mededelingen worden gedaan. Tijdens het proces werden de beide verdachten door hun superieuren, tot aan de voormalige minister van binnenlandse zaken toe, uitvoerig geprezen als voorbeeldige dienaren van de staat. Zowel de publieke aanklager als de verdediging heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis.