VVD verdenkt V&D van misbruik WAO

DEN HAAG, 19 SEPT. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) weten of Vroom en Dreesmann bij het reorganisatieproces misbruik heeft gemaakt van de WAO en Ziektewet.

Gisteren werd bekend dat er bij het warenhuisconcern 3.500 banen zullen verdwijnen. Maar deze reorganisatie gaat volgens V&D-woordvoerder Lempers nauwelijks gepaard met gedwongen ontslagen omdat de meeste betrokkenen kunnen worden herplaatst en “veel betrokkenen belanden in de Ziektewet en de WAO”.

Het Kamerlid Linschoten (VVD) heeft vanmorgen contact gehad met “direct betrokkenen” en “uit die gesprekken bleek dat er rondom de afvloeiingsregelingen een luchtje hangt”.

In schriftelijke vragen wil het Kamerlid Linschoten (VVD) weten of staatssecretaris Ter Veld bereid is een onderzoek in te stellen naar “mogelijk oneigenlijk gebruik van de Ziektewet en de WAO als afvloeiingsregeling” bij de reorganisatie van V&D.

Als uit dit onderzoek blijkt dat het warenhuis WAO en Ziektewet heeft "gebruikt' als afvloeiingsregeling, dan wil Linschoten van de staatssecretaris van sociale zaken weten welke maatregelen zij daartegen zal ondernemen.