Verhoudingen bij Grasso nog niet normaal

ROTTERDAM, 19 SEPT. Binnen Grasso, de fabrikant van koelmachines in Den Bosch, blijkt de drie jaar geleden aan het licht getreden onenigheid in de top nog steeds niet overwonnen.

Bestuursvoorzitter ir. Th.W.M. van Lammeren neemt al ruim een jaar niet meer deel aan de vergaderingen met de ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad.

Tussen werknemers en de directie is afgesproken dat de beide divisie-directeuren, ing. H.C. Kempers en ir. H.W.M. van Pelt, die in 1989 tevens lid zijn geworden van de raad van bestuur, deze taak hebben overgenomen.

De woordvoerder van Grasso bevestigt dat de voorzitter niet meer aan het overleg deelneemt, maar wil niet zeggen wat de reden is voor deze ongebruikelijke afspraak: “Dat is allemaal al weer lang geleden”. In het laatste jaarverslag van Grasso zegt het bestuur over functioneren van het overleg met de werknemers niet anders dan: “Onze waardering gaat ook uit naar ondernemingsraden, die een positieve bijdrage hebben geleverd in deze veranderingsprocessen”. Commissarissen schrijven: “Evenals in vorige jaren hebben wij het overleg met de centrale ondernemingsraad als vruchtbaar ervaren.”

Dit weekeinde zei bestuursvoorzitter Van Lammeren in het Financieele Dagblad de verliesgevende dochteronderneming Grenco-PT “tegen elke prijs te willen verkopen”. Deze uitspraak zou hem volgens onbevestigde berichten door zijn medebestuurders, die onderhandelen over het afstoten van deze dochter, niet in dank zijn afgenomen. Volgens de woordvoerder van Grasso is het juist dat Grenco-PT op de nominatie staat verkocht te worden, maar zal dat niet tegen elke prijs gebeuren. Volgens de woordvoerder is sprake van een “ongelukkige interpretatie”. Grasso heeft niet om rectificatie gevraagd.

Grasso is al enige tijd onderwerp van overnamegeruchten. Op de beurs deed het verhaal de ronde dat J. van den Nieuwenhuyzen een belang had opgebouwd. Volgens de woordvoerder van Grasso zijn bij de onderneming Nederlandse en Amerikaanse grootaandeelhouders bekend, die per afgelopen mei, tezamen een derde van de uitstaande stukken bezaten. Een van hen is de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM) met acht procent van het totaal.

In november 1989 had de raad van commissarissen van Grasso, onder leiding van de nu 70-jarige voormalige Akzo-bestuurder dr. H.J. Kruisinga die volgend jaar aftreedt, het organisatie-adviesbureau Arhur D. Little ingeschakeld om een conflict in de top op te lossen. Destijds vertrokken de twee andere leden van de raad van bestuur en bleef Van Lammeren alleen achter. Van die onmin werd de beurs destijds via anonieme berichten in kennis gesteld.

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen stagneert bij Grasso al enkele jaren. Buitengewone baten en lasten bepalen het nettoresultaat steeds in aanzienlijke mate. Daarbij treden zo nu en dan stroppen aan het licht bij nieuw verworven dochters. De in 1987 gekochte Franse dochter Matal bijvoorbeeld leed jarenlang verlies en kwam pas vorig jaar weer op een break-even niveau. Daartegenover stonden opbrengsten van verkochte dochters. Sommige van deze deden het na vetrek uit Grasso financieel aanmerkelijk beter. De beurswaarde van Grasso schommelt al drie jaar rond de 45 miljoen gulden. Vanochtend daalde de koers van het aandeel van 83,70 naar 83 gulden.