Van der Stoel voerde gesprekken met nieuwe autoriteiten; "Suriname wil samenwerking'

PARAMARIBO, 19 SEPT. De nieuwe autoriteiten in Suriname willen een zo hecht mogelijke samenwerking met Nederland. Dit heeft de Nederlandse Minister van Staat M. van der Stoel gisteren gezegd in Paramaribo. Van der Stoel was deze week in Suriname voor de inhuldiging van president R. Venetiaan. Hij voerde gesprekken met onder anderen Venetiaan, vice-president J. Ajodhia en de vier leiders van het Nationaal Front.

Van der Stoel onderstreepte dat de algehele hervatting van de ontwikkelingssamenwerking alleen kan geschieden als drastische economische aanpassingen worden doorgevoerd. Deze sanering is ook de basis waarop een associatieverdrag tussen Suriname en Nederland zal worden gebaseerd. Op korte termijn zullen de twee regeringen hierover praten. Van der Stoel zei in Suriname op “verkenningsmissie” te zijn geweest en geen onderhandelingen te hebben gevoerd.

Hij heeft in Suriname onder meer de gedachte van Nederland over een nauwere samenwerking toegelicht. Volgens Van der Stoel heeft Venetiaan onderstreept dat de samenwerking tussen de twee landen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect moet geschieden. Om die reden ook, aldus Van der Stoel, heeft Nederland bewust gekozen voor de formulering associatieverdrag. Er zal geen inmenging zijn in zaken die alleen Suriname aangaan. Nederland wil ook nauw samenwerken om corruptie te bestrijden. Nederland acht de aanpak van de drugshandel belangrijk en gaat er van uit dat dit geen aangelegenheid is van alleen Suriname en Nederland. Landen uit de regio moeten er bij betrokken worden. Zestig procent van de drugs die in Nederland achterhaald wordt is afkomstig uit Suriname.

Van der Stoel zei geen enkele reden in Suriname te zijn tegenkomen om pessimistisch te zijn dat het associatieverdrag niet doorgaat. Als het niet zou doorgaan zou dat een somber scenario zijn, merkte hij op. Op de vraag waarom Nederland een associatieverdrag aan Suriname aanbiedt zei Van der Stoel dat het in feite het cadeau is dat Nederland aan Suriname geeft bij de formatie van de democratisch gekozen regering. Nauwere samenwerking zal niet op alle terreinen tegelijk kunnen geschieden. Een monetaire unie bijvoorbeeld zal niet meteen kunnen worden gerealiseerd. Sanering van de economie is de basis van effectieve hulpverlening. Zonder sanering kan de ontwikkelingssamenwerking niet tot haar recht komen, zei Van der Stoel.

Hij wilde geen commentaar geven op de benoeming van Frontleider W. Soemita tot minister van sociale zaken en volkshuisvesting. Hij noemde dat een Surinaamse aangelegenheid. Soemita is eind jaren '70 tijdens zijn ministerschap van landbouw, veeteelt en visserij veroordeeld wegens corruptie.