Overneming Staten Bank Holland door Vezeno van de baan

De overneming van de in Den Haag gevestigde Staten Bank Holland, door de verzekeraar Vezeno uit Zaandam, die voor twintig procent eigendom is van de verzekeringsgroep Avéro Centraal Beheer (AVCB), gaat niet door.

Volgens beide partijen kon op “zakelijkegronden geen overeenstemming worden bereikt over de voorgenomen acquisitie.”

Staten Bank Holland, in begin 1989 door de investeringsgroep Modalfa overgenomen van een Noorse maatschappij, houdt zich voornamelijk bezig het aanbieden van spaarprodukten via tussenpersonen. Bij de Haagse bank werken dertig mensen.