Nederlands

"In het buitenland wordt aan 140 universiteiten Nederlands gedoceerd. Aan belangstelling geen gebrek. Wel aan geld, leermiddelen en videobanden van Koot en Bie' (Wetenschap en Onderwijs, 22 augustus). De Universiteit van Amsterdam geeft zich al enkele jaren moeite de docentuur van het Nederlands in Israel van de grond te krijgen. Het samenwerkingsverband tussen de UvA, de Tel Aviv Universiteit en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft tot doel het wetenschappelijk contact tussen deze universiteiten te verbreden: uitwisseling van studenten en docenten, gemeenschappelijke onderzoekprojecten.

Een aantal Nederlandse studenten kan jaarlijks studieprogramma's in Israel volgen, dankzij het feit dat zij (meer dan) elementaire kennis van het Hebreeuws opgedaan hebben aan het Juda Palache Instituut, aan de letterenfaculteit van de UvA.

Israelische studenten die voor een kortere of langere periode in ons land willen studeren, moeten in Israel elementaire kennis van het Nederlands opgedaan kunnen hebben. Aan de Tel Aviv Universiteit kan dit sinds twee jaar. Cursussen zowel voor beginners als voor gevorderden hebben geen gebrek aan belangstelling, wel aan geld (deels afkomstig van de Taalunie) en aan leermiddelen (afkomstig van de UvA). Het onderwijs heeft een officiele plaats op het rooster van het Dept. of Foreign Languages, een plaatselijke begeleidingscommissie doet denk- en organisatiewerk, maar door geldgebrek moeten de cursussen naar het zich laat aanzien volgend jaar gestopt worden. In Jeruzalem is eveneens belangstelling genoeg, staat een begeleidingscommissie klaar en is zelfs reeds een docent beschikbaar, maar in die stad kan door geldgebrek een cursus zelfs niet gestart worden. Voor de zekerheid: videobanden van Koot en Bie naar Israel zijn natuurlijk nooit helemaal weg, vooral omdat op enkele te zien en te horen is hoe goed buitenlanders Nederlands kunnen leren spreken.

    • N.A. van Uchelen