Milieukosten en -heffingen vernietigen winst Bayer

LEVERKUSEN, 19 SEPT. De winst van Bayer AG dreigt in de nabije toekomst geheel op te gaan aan milieukosten en heffingen. Dat stelt H.J. Strenger, president-directeur van de Duitse chemiegigant in Leverkusen.

Op een bijeenkomst over milieuzaken zei Strenger dat Bayer AG, waarin de Duitse activiteiten van het Bayer-concern zijn ondergebracht, in de nabije toekomst per jaar zo'n 300 miljoen D-mark kwijtraakt aan diverse milieuheffingen in de Bondsrepubliek. Gevoegd bij de exploitatiekosten voor milieuvoorzieningen van 400 tot 500 miljoen D-mark per jaar, betekent dat, aldus Strenger, een extra kostenstijging van ongeveer één miljard per jaar. Die stijging is even groot als de in Duitsland behaalde winst van het bedrijf over het afgelopen jaar.

Volgens Martina Krause van de Bund fur Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Bonn, is het op zijn minst onwaarschijnlijk dat milieuheffingen Bayer tot de bedelstaf zullen brengen. “Jarenlang”, zo zegt ze, “kostte het milieu de bedrijven geen cent. Je kon gratis water, bodem en lucht vervuilen. Milieuheffingen zijn een prima methode om de kosten van een schoon milieu in rekening te brengen; een marktbenadering waarbij een prijskaartje aan het milieu wordt gehangen.”

Evenals zijn Nederlandse collega's is Strenger, ook voorzitter van het Verband Chemische Industrie (VCI), de Duitse vereniging van chemische industrieën, niet gelukkig met milieuheffingen. “Een vorm van politieke druk, die niet alleen overbodig is”, zo zegt hij, “maar zelfs schadelijk”. Overbodig omdat de chemische industrie inmiddels zelf al milieubescherming tot prioriteit van beleid heeft gemaakt. En schadelijk, omdat de bedragen die aan milieuheffingen worden besteed, niet meer besteed kunnen worden aan onderzoek en milieu-investeringen.

Als het gaat om druk op het bedrijfsleven, is Strenger beter te spreken over het convenant dat de VCI heeft afgesloten met de gemeente Rotterdam over het terugdringen van de vervuiling van de Rijn. “Dat is ten minste een concrete afspraak, waar we mee uit de voeten kunnen”, zegt hij.

In vier jaar tijd heeft Bayer 1,7 miljard D-mark geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Daarmee bedragen de milieu-investeringen een zesde deel van de totale investeringen van het bedrijf. De bedrijfskosten van milieuvoorzieningen bedragen bij Bayer AG inmiddels zeven procent van de omzet. In 1990 had Bayer AG een omzet van ruim 18 miljard D-mark.

Een belangrijk bezwaar tegen het groeiend aantal milieuheffingen waarmee de Duitse chemische industrie wordt geconfronteerd, is dat de concurrentiepositie wordt aangetast. Nu al worden er halffabrikaten ingevoerd uit China en India, die de helft of minder kosten dan de produkten die Bayer levert. Volgens Strenger is ten minste een Europese harmonisatie van de heffingen noodzakelijk om te voorkomen dat de Duitse chemische industrie uit de markt wordt geconcurreerd.

    • Joost van Kasteren