Marine bestelt bij Schelde nieuwe Poolster van 278 mln.

ROTTERDAM, 19 SEPT. De vervanger van het bevoorradingsschip Poolster kost de Koninklijke Marine 278 miljoen gulden. Dit heeft de staatssecretaris van defensie, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, in een brief aan de Kamer laten weten.

Bouwer van het schip, dat in 1994 moet worden opgeleverd, is de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen. Als onderaannemer voor de bouw van het casco is scheepswerf en machinefabriek De Merwede te Hardinxveld-Giessendam ingeschakeld. Het schip heeft een waterverplaatsing van 17.050 ton, steekt maximaal acht meter diep en is 166 meter lang. De accommodatie is berekend op 180 opvarenden.

De Nederlandse marine heeft voor de opstelling van het bouwbestek samengewerkt met de Spaanse, die een vergelijkbaar schip wil aanschaffen. Het Spaanse schip zal worden gebouwd door de staatswerf Bazan. Gestreefd wordt naar gezamenlijk te plaatsen bestellingen, waardoor de bouwkosten voor het Nederlandse schip lager kunnen uitvallen dan de geraamde 278 miljoen. In 1989 werden de bouwkosten nog geraamd op 262 miljoen gulden.

Aan de bouw zijn, aldus de staatssecretaris, “geen risicodragende innovatieve aspecten” verbonden. Bij eerdere marineprojecten, zoals de bouw van nieuwe onderzeeers en fregatten, bleek het streven naar ultramoderne systemen telkens oorzaak van aanzienlijk hogere kosten dan aanvankelijk geraamd.

Ruim 80 procent van het nieuwe budget, 226,5 miljoen gulden, is bestemd voor de bouw van het schip zelf. Dit bedrag geldt als een vast maximum, waarin verwachte loon- en prijsstijgingen al zijn verdisconteerd. Afhankelijk van de afspraken tussen De Schelde en Bazan kan het bedrag lager uitpakken. De resterende circa 50 miljoen gulden, bestemd voor systemen op het schip, wordt jaarlijks aan prijsstijgingen aangepast. Een inmiddels aangeschaft Goalkeeper-snelvuurkanon en aan de wal te houden reservedelen zijn niet in de begrote bouwkosten opgenomen.

In een eerder stadium is al een verdeling van de te leveren systemen overeengekomen tussen de Nederlandse en Spaanse industrie. Bazan maakt de voortstuwingsmotoren, Nederlandse bedrijven leveren tandwielkasten, voortstuwers, luchtbehandelingsinstallaties en bevoorradingstuigage.