Kosto stemt in met sloop huis van bewaring

ALKMAAR, 19 SEPT. Staatssecretaris Kosto (justitie) stemt in principe in met de sloop van het huis van bewaring Schutterswei en de bouw van een nieuwe inrichting voor illegale vreemdelingen die wachten op uitzetting. De bewindsman heeft dit in een brief aan de gemeente Alkmaar laten weten. Voorwaarde is wel dat Alkmaar meehelpt met het zoeken naar fondsen voor de financiering van het project.

Justitie wilde het meer dan honderd jaar oude Schutterswei-complex aanvankelijk renoveren. De gemeente Alkmaar was hier geen voorstander van omdat ze het gebouw “te grimmig” vindt om er mensen in te huisvesten “die in feite niks gedaan hebben”. De meerkosten van nieuwbouw schrikten Justitie echter af. De gemeente Alkmaar heeft inmiddels ontdekt dat bij de EG fondsen bestaan waarop een beroep kan worden gedaan. Ze is van plan om de subsidie-aanvragen in november in te dienen. Een woordvoerder van de gemeente zei te hopen begin volgend jaar bericht uit Brussel te krijgen. “Dat we subsidie krijgen is zo goed als zeker. De vraag is alleen hoe veel. Maar wij gaan er vanuit dat nu een onmokeerbaar proces is begonnen.”

Met de bouw van de nieuwe inrichting aan de rand van Alkmaar kan op zijn vroegst in 1994 worden begonnen. Het gebouw moet plaats bieden aan 240 vreemdelingen en gaat naar schatting ruim veertig miljoen gulden kosten. De door de sloop van de Schutterswei vrijgekomen grond wordt waarschijnlijk gebruikt voor nieuwbouw.