Kamer: geen verbod op legbatterijen

DEN HAAG, 19 SEPT. Een Nederlands verbod op de huisvesting van legkippen in legbatterijen gaat pas in als daar in Europees verband regelgeving over bestaat.

Een amendement van die strekking van de fracties van CDA en PvdA kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Staatssecretaris Gabor van Landbouw wilde juist wèl vooruitlopen op eventuele besluiten van de EG. Dit zou de andere EG-lidstaten aansporen tot snelle Europese regelgeving. De fracties van CDA en PvdA verwachten echter juist een tegengesteld effect. Volgens hen zal een verbod in Nederland het aantal legbatterijen in andere landen doen toenemen, waardoor het moeilijker wordt ook daar deze manier van kippen huisvesten te verbieden.