Japan mag in de toekomst troepen aan VN leveren

TOKIO, 19 SEPT. De Japanse regering van premier Toshiki Kaifu heeft het parlement vandaag een wet voorgelegd die de inzet van Japanse troepen in het kader van vredesoperaties van de Verenigde Naties mogelijk maakt. De regerende Liberaal-Democratische Partij gaf gisteren haar steun aan de wet, die daarmee vrijwel zeker zal worden aangenomen.

Volgens de nieuwe wet mogen militairen van de Zelfverdedigingsmacht, het Japanse leger, deelnemen aan VN-operaties in gebieden waar een wapenstilstand heerst. De Japanse militairen mogen wapens dragen en die gebruiken uit zelfverdediging. De Japanse regering hoeft voor de deelname aan vredesoperaties van de VN geen goedkeuring te vragen aan het parlement.

De oppositiepartijen verzetten zich fel tegen de wet, maar de LDP beschikt met 286 zetels over een meerderheid in het 512 leden tellende Lagerhuis.

In de Japanse grondwet, opgesteld na de Tweede Wereldoorlog, staat een bepaling die het gebruik van geweld als oplossing van internationale conflicten verbiedt. De enige maal dat Japan na 1945 buiten zijn grenzen militair optrad was begin dit jaar toen het mijnenvegers naar de Golf stuurde na afloop van de oorlog tegen Irak. Maar Tokio deed onder verwijzing naar de grondwet niet mee aan de eerdere militaire inspanningen van de geallieerden tegen Irak. (AFP, AP)