Ir. H.H. Overbeek (41) is benoemd tot deeltijd ...

Ir. H.H. Overbeek (41) is benoemd tot deeltijd hoogleraar aan de faculteit Elektrotechniek voor het vakgebied openbare elektriciteitsvoorziening aan de Technische Universiteit Delft.