Honingbij

Ik schrijf u naar aanleiding van het artikel door Wim Köhler in W&O van 12-9: "Al eens eerder een hommel-, bij- of wespesteek gehad?'

Bij de honingbij (Apis mellipera) is een volk opgebouwd uit één koningin (een vrouwelijke bij die eitjes kan leggen), enkele tienduizenden werksters (vrouwelijke bijen met niet ontwikkelde eierstokken) en enkele honderden darren (mannelijke bijen).

Alleen de koningin en werksters hebben een angel en kunnen steken. Aangezien de koningin bijna nooit buiten de kast of korf komt, is de enige kans op een steek dus door een werkster.

Het afgebeelde exemplaar is een dar, gemakkelijk te herkennen aan de zeer grote facetogen en vleugels die duidelijk langer zijn dan het vrij dikke en stompe achterlijf. Het was dus beter geweest een werkster af te beelden.

    • W.R. V. Mourik